Rady a tipy

Jak určit pravou/levou kliku a pravé/levé dveře?

Stoupnete-li si ke dveřím tak, aby se otevíraly směrem k Vám, potom:

  • pravé dveře mají vidět panty na pravé straně, levé dveře na levé straně
  • pravá klika směřuje doprava a levá klika směřuje doleva


Pravou nebo levou kliku je zpravidla potřeba určit u kování typu klika/koule (madlo), které zároveň nemá kliku rovnou, ale tvarovou, jako je například na obrázku níže a proto ji nelze překlopit.

Co znamená rozteč u dveřního kování?

Roztec klik

Rozteč u štítového kování je základní rozměr, který je třeba mít shodný u klik i zadlabacího zámku a je to vzdálenost mezi středem kliky a středem otvoru pro klíč nebo vložku. Typické rozteče jsou 72mm nebo 90mm pro běžné interiérové a vchodové dveře, jinou rozteč 92mm mají tzv. profilové (plastové) dveře. Občas se lze setkat i s atypickou roztečí, např. 88mm nebo 55mm. Rozteč se uvádí pouze u štítového kování, u rozetového neboli děleného kování lze nastavit kteroukoli polohu kliky a rozety.

Jak změřit cylindrickou vložku?

vlozka mereni

Cylindrické vložky charakterizují rozměry A a B, které měříme od obou krajů po střed palce. Snazší je změřit rozměr po otvor upevňovacího šroubu (M5), který je s palcem vložky v jedné ose.

Správné rozměry můžeme zjistit i přímo na dveřích s kováním, postupujeme-li podle následujícího obrázku. Opět využijeme upevňovací šroub vložky, od kterého měříme oba rozměry A a B, k tloušťce dveří přičteme ještě tloušťku kování.

Dvere profil novy

Cylindrické vložky se vyrábějí nejčastěji po 5mm. Optimální je, pokud vložka vychází na obou stranách zároveň s kováním. Příliš krátká vložka může způsobit, že klíč nepůjde úplně zasunout, příliš vyčnívající vložka zase nepůsobí dobře esteticky. Na venkovní straně dveří je však z bezpečnostního důvodu důležité, aby vložka nevyčnívala o více než 2mm, jinak je možné vložku uchopit a vylomit tzv. “lámačkou“. Jestliže má kování překrytí proti odvrtání, je třeba s tímto počítat a zvolit rozměr A o něco kratší, aby se vložka do kování vešla. Někteří výrobci dělají překrytí výsuvné, to znamená, že se vložce v rozsahu několika mm přizpůsobí.
Rozměr vložky se tedy odvíjí od tloušťky dveří a kování, proto pokud kupujete např. vložku i s kováním a nemáte možnost si kování dopředu změřit, doporučujeme poradit se s prodejcem.

Jakou zvolit bezpečnostní třídu pro dveřní kování a pro cylindrickou vložku?

pyramida FAB

Dveřní kování, visací zámky a cylindrické vložky jsou zařazeny do jedné ze 4 bezpečnostních tříd. Ve výběru té správné nám pomáhá tzv. pyramida bezpečnosti. Každý výrobek, který je zařazený do některé ze tříd, prošel testováním ve zkušebním ústavu proti násilnému překonání (např. odvrtání, vyhmatání, vytržení atd.) podle normy ČSN P ENV 1627. Tento prvek nám tak pomáhá rozpoznat výrobky se stejnou bezpečnostní úrovní.
Obecně se doporučuje volit přibližně stejné úrovně bezpečnosti u dveří, kování a vložky uvnitř. V některých případech může pojišťovna vyžadovat pro případné pojistné plnění, aby cylindrická vložka měla alespoň 3.BT u kování s překrytím vložky, nebo 4.BT u kování bez překrytí.
Například u vchodových dveří do domu či bytu se za dostačující zabezpečení považuje kování ve 3.BT s překrytím proti odvrtání v kombinaci s cylindrickou vložkou rovněž 3.BT. U méně důležitých dveří uvnitř objektu (např. kočárkárny nebo sklepy v panelovém domě) potom postačí cylindrické vložky s interiérovým kováním ve 2.BT.

Fab profily 50 vs 200

Na obrázku je vidět rozdíl mezi profilem vložky 2.BT (vlevo) a 3.BT (vpravo). Složitější tvar znesnadňuje překonání vložky vyháčkováním planžetou. U vložek ve 3.BT bývá obvyklá ochrana proti odvrtání vloženými kolíky z kalené oceli (např. FAB má tento prvek na objednání), ale minimálně stejně efektivní prvek je překrytí proti odvrtání u bezpečnostního kování. Cylindrické vložky 4.BT mají ještě složitější profil, vyháčkování je u nich dál znesnadněno speciálními drážkami a dalšími bezpečnostními prvky, ochrana proti odvrtání vloženými kolíky je standardem. Vložky v této bezpečnostní třídě jsou znatelně dražší.

Jaký je rozdíl mezi bezpečnostní a identifikační kartou klíče?

U cylindrických vložek se můžeme setkat se dvěma typy karet: identifikační nebo bezpečnostní. Identifikační karta slouží jen k identifikaci klíče, nese informaci o profilu klíče a tvaru zubů. Zámečník tak může vyrobit kopii klíče i bez originálu (např při jeho ztrátě), avšak tato karta nemá žádnou právně ochrannou funkci.

Naopak karta bezpečnostní slouží k právní ochraně klíče a bez této karty není možné přidělat náhradní klíč. Polotovary klíčů k vložkám s bezpečnostní kartou mají obvykle výrobci nebo jejich smluvní partneři.

Co znamená označení SU?

SU je označení zámků jako tzv. společný nebo také sjednocený uzávěr. To znamená, že požadované zámky jsou sjednocené pro stejný klíč. Takto lze kombinovat i např. cylindrické vložky s visacími, nebo s jinými zámky, pokud používají stejný profil klíče. Místo svazku klíčů nám tak stačí jeden klíč, kterým se dostaneme například do vchodu, dílny, garáže, nebo na zahradu. Výhody SU jsou zjevné, počet klíčů se snižuje a odpadá hledání “toho správného” klíče. Na druhou stranu nevýhoda je, že pokud takový klíč ztratíme, potencionální nálezce se může dostat do více objektů.

Systém generálního a hlavního klíče (SGHK)

Vyrábíme tzv. systém generálního a hlavního klíče, který je vhodný především pro větší objekty, jako jsou hotely a apartmány, školy, firmy, různé instituce, sportovní areály atd. Majitel objektu určuje oprávnění uživatelů klíčů pro vstup do jednotlivých místností.

 generalni-klic

Na obrázku je znázorněný jednoduchý příklad SGHK. Červený klíč se nazývá generální, otevírá všechny dveře a vlastní jej obvykle majitel nebo ředitel podniku, případně bezpečnostní agentura. Rovněž jej lze vyčlenit do zapečetěné schránky jako nouzový klíč pro případ nenadálých událostí, například povodně či požáru. V těchto situacích generální klíč šetří drahocenný čas a tím se snižují vzniklé škody na zdraví a majetku.

tab2

Hlavní klíče H1 až H3 otevírají vždy konkrétně určenou skupinu dveří, tyto dveře je možné mezi sebou libovolně kombinovat. Bíle vykreslené klíče se nazývají vlastní a tyto klíče mohou odemknout vždy pouze jedny dveře. Na obrázku nahoře je tabulka zamykacího plánu, který odpovídá našemu schématu, jak by mohl vypadat např. pro prodejnu. Variant je ale samozřejmě mnoho.