Vážení zákazníci, z důvodu stěhování provozovny na novou adresu bude v následujícím období omezená možnost objednávání zboží u dodavatelů, proto se prosím při objednávce více kusů zboží nejprve informujte na jeho dostupnost. Děkujeme za pochopení

Elektrické zámky: tvoří překážku …ale ne jen to

Často se zákazníci dotazují, proč běžné elektrické zámky na brankách a vstupních dveřích vyžadují časté opravy nebo rovnou výměny. Obvykle se jedná o klasické elektrické zámky, tzv. otvírače s výsuvnou západkou, které jsou běžně instalované u dveří a branek pro pěší. U nich dochází vlivem velmi frekventovaného otevírání/zavírání k únavě mechanismu.

branka

Další otázky jsou směřovány např. na to, jaké jsou vhodné elektrické zámky pro těžké dveře a železná vrata.

Když brána či dveře regulují přístup lidí do kondominia nebo na pracoviště, kde je oběma směry značný pohyb osob, je nejlépe hledat mezi odolnějšími zámky, zvláště pak u automatizovaných a těžkých bran, kde musí mechanismus zámku odolávat většímu zatížení. Pro takové situace doporučujeme zámek s otáčivým mechanismem západky. Tento typ zámku používá uzavírací systém, obsahující jednu masivní součást (západku), vyrobenou z odolného materiálu, mosazi nebo nerezové oceli. Otáčivý pohyb umožňuje větší těsnost při zaklapnutí do protiplechu a masivnější interní součásti zaručují větší mechanickou odolnost v porovnání s běžnými elektrickými otvírači v brankách pro pěší.

zamek

Zámky Viro nejsou pouze robustní, nabízí i všestrannost:

  • dvojitá cívka rovnoměrněji distribuuje elektrické zatížení a tím prodlužuje životnost namáhaných součástí v zámku
  • nastavitelná podložka umožňuje přizpůsobení jednoho typu zámku více variantám umístění cylindrické vložky. Nehrozí tak pořízení nesprávného zámku a obchodník nepotřebuje držet skladem několik variant modelů
  • tělo zámku z jednoho kusu materiálu a robustní vnitřní táhla dělají mechaniku zámku odolnější
    zámek uvnitr

Obecný požadavek na elektrický zámek je, aby se spolehlivě otevřel po každém přivedení el. impulzu, a to i při více frekventovaném otevírání a zavírání brány či dveří. Elektrické zámky Viro s rotující západkou jsou odolnější při více frekventovaném provozu a pro brány o vyšší hmotnosti.

brána

Další velmi častý požadavek je například, aby vstup do určitého objektu byl volný během úředních hodin, zatímco ve večerních a nočních hodinách je uzamčený a vstup je možný pouze pro místní obyvatele, kteří vlastní klíč. Jiný příklad je, že ve dvoře si hrají děti a je potřeba zajistit, aby vjezdová brána nezůstala otevřená. Zámky Viro mají určitá nastavení, kterými lze tyto požadavky realizovat.

Nejprve je potřeba vybrat vhodný typ zámku pro konkrétní situaci a k tomu nám pomůže následující tabulka:

tabulka

U zámků Viro se lze setkat s těmito vlastnostmi:

Mechanická blokáda
Tlačítkem nebo páčkou lze zablokovat zámek v poloze otevřeno např. pro denní provoz, kdy je požadován volný průchod. Elektrické zámky s tlačítkem lze takto zablokovat jednoduchým otočením klíče při současném přidržení tlačítka.

Bezpečnostní režim
Elektrické zámky V06 pracují standardně v normálním režimu, kdy po přivedení elektrického impulzu zůstává zámek odemknutý, dokud nejsou dveře či brána otevřeny a opět uzavřeny. Režim je vhodný pro automatické systémy a pro brány s dveřním zavíračem. Avšak je zde určité riziko, že pokud přivedeme impulz do zámku např. omylem, zámek zůstane odemknutý a bránu může někdo následně otevřít i po delším času.

Viro má však u zámků V06 a V9083 patentovaný mechanismus pro nastavení zámku do tzv. bezpečnostního režimu, k tomu stačí pouze vyjmout jednu interní součást. Brána následně může být otevřena pouze při současně přivedeném el. impulzu do zámku a ručním nebo automatickým odtlačením křídla. Zámek je otevřený pouze po dobu trvání el. impulzu a jakmile se impulz přeruší, zámek se opět ihned uzamkne. Tím je zajištěno, že brána nebude otevřena nechtěně.

Varianty pro otevírání směrem ven
Elektrické zámky se standardně navrhují pro brány a vrata otevíraná směrem dovnitř. Jsou však i situace, kde je požadováno otevírání směrem ven. Je to například u veřejných míst či budov a nebo jednoduše tam, kde na vnitřní straně brány terén stoupá a tím otevírání křídla není možné. V těchto případech Viro nabízí zámek V97 outward opening – pro pěší branky otevírané ven, nebo Viro V90 – pro brány u vjezdů vozidel.

Zdroj: www.virosecurityclub.com